Bijzondere bouwkeuringen snel en adequaat uitgevoerd door BouwCheck

Contact opnemen

Ook voor bijzondere bouwkeuringen is BouwCheck uit Zwijndrecht uw ideale bureau. Wij inspecteren onder meer Kwaaitaal-vloeren, houten vloeren en wanden op uiteenlopende schades of gebreken. We beoordelen de staat van deze afzonderlijke delen van uw woning en constateren eventuele problemen snel en adequaat.

Kwaaitaal-schade

De Kwaaitaal-, Manta- en Triovloer-vloeren waren tussen 1967 en 1983 veelgebruikte vloersystemen in de woningbouw. Om aan de hoge bouwproductie van deze vloeren te kunnen voldoen, werd in de Kwaaitaal- en Manta-fabrieken calciumchloride aan het beton toegevoegd als verhardingsversneller. Het resultaat is een vloer die na veel jaren in het ergste geval zijn draagkracht verliest en leidt tot hoge kosten voor het herstel van de bouwconstructie. Om eventuele schade te beoordelen, kan een Kwaaitaal-onderzoek (KO) worden uitgevoerd door onze onafhankelijke bouwkundige. De vloer wordt grondig onderzocht op mogelijke gebreken op basis van de hiervoor geldende keuringsnorm: CUR 79.


De keuring wordt ter plaatse uitgevoerd op basis van een visuele inspectie en eventueel (na overleg) met gering demontagewerk. Deze keuring resulteert in een schriftelijke rapportage en geeft met de bijbehorende mondelinge toelichting een gedegen beeld van de staat van de vloer. Wij vinden het belangrijk dat de aanvrager van de keuring daarbij zelf aanwezig is.
Vragen? Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Houtenvloerkeuring

Door BouwCheck worden ook keuringen aan houten vloeren op de begane grond uitgevoerd. Hiervoor wordt de kruipruimte betreden. Er moet volgens de Arbo-wetgeving wel voldoende hoogte onder de houten balken aanwezig zijn en de kruipluiken moeten vrij toegankelijk zijn. Vaak zijn er bovendien meerdere vakken onder een vloer. Deze dienen allemaal toegankelijk te zijn.

De keuring kan zowel door de verkoper als de aankoper worden opgedragen.

Er wordt bij deze schouwing met name gelet op de aanwezigheid van houtrot, aantasting door schimmels en/of zwam en mechanische beschadigingen. Waar nodig worden de balkkoppen en/of de vloerbalken met een schroevendraaier aangeprikt om te voelen of het houtwerk nog voldoende hard is. Ook wordt genoteerd of de vloerbalken en/of de onderkant van het vloerhout met houtveredeling is behandeld.

Indien de vloer aan de onderzijde is (na)geïsoleerd wordt gekeken of dit correct is uitgevoerd. Het komt namelijk vaak voor dat deze isolatie verkeerd zit en de dampremmende laag aan de verkeerde kant zit. Dit is funest voor de vloer. Tevens moeten er aan de buitenzijde van het pand vloerventilatieroosters aanwezig zijn voor de broodnodige (doorspui)ventilatie onder de vloer. Ook dit wordt gecontroleerd.

De keuring wordt ter plaatse uitgevoerd op basis van een visuele inspectie, eventueel na overleg met gering demontagewerk. Deze keuring resulteert in een schriftelijke rapportage en geeft met de bijbehorende mondelinge toelichting een gedegen beeld van de staat van de houten vloer.

Wij vinden het belangrijk dat de aanvrager van de keuring hier zelf bij aanwezig is.

Vragen? Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Individueel onderzoek

Een individueel onderzoek (IO) richt zich op een specifiek deel van uw pand.

Dit onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Een onderzoek met rapportage van het scheefzakken van een serre of schuur;

  • Een onderzoek met rapportage naar betonrot bij bijvoorbeeld Kwaaitaal-, Manta- of Trio-vloeren;

  • Controles van houten vloeren op de begane grond;

  • Een onderzoek met rapportage naar lekkages en/of vochtproblemen;

  • Een conflictrapportage.

Er wordt door onze onafhankelijke bouwkundige een grondig onderzoek naar de bouwkundige staat en mogelijke gebreken verricht. Dit gebeurt ter plaatse op basis van een visuele inspectie, eventueel met gering demontagewerk (in overleg). Deze keuring resulteert in een schriftelijke rapportage en geeft met de bijbehorende mondelinge toelichting een gedegen beeld van de staat van de onderzochte zaken. 


Wij vinden het belangrijk dat de aanvrager van de keuring daarbij zelf aanwezig is.

Specialistisch onderzoek (SO), zoals funderings-, grond-, of asbestonderzoek of onderzoek naar houtinsecten, wordt niet uitgevoerd. Wel kan door de bouwkundige worden aangegeven of het verstandig is zo’n onderzoek te laten uitvoeren.

Vragen? Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Hei-inspectie/0-meting

Een hei-inspectie (HI) beoordeelt uw woning indien bijvoorbeeld een van uw buren gaat bouwen of verbouwen en eventueel gaat heien. Door BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV uit Zwijndrecht worden dan alle aanwezige scheuren aan de buiten- en eventueel ook aan de binnenzijde van uw woning ingemeten, beschreven en gefotografeerd.

De gemaakte foto’s en het tekstdeel van het rapport worden geregistreerd en fungeren als bewijsstuk. Deze foto’s dienen als bewijsmateriaal dat een bepaalde scheur al aanwezig was of een kleinere afmeting had en dus door de bouw groter is geworden. Het spreekt voor zich dat deze inspectie voor aanvang van de bouw plaats moet vinden.

Vragen? Neem contact op voor vrijblijvend advies.