Bijzondere keuringen

Kwaaitaal schade

De Kwaaitaal, Manta en Triovloer-vloeren waren in de jaren 1967 tot en met 1983 veel gebruikte vloersystemen in de woningbouw. Om aan de hoge bouwproductie van deze vloeren te kunnen voldoen werd in de Kwaaitaal en Manta fabrieken aan het beton Calciumchloride toegevoegd als verhardings-versneller. 

Lees verder

Houtenvloer-keuring

Door ons bureau worden ook houten beganegrondvloer keuringen uitgevoerd, waarbij de kruipruimte door toetreding wordt betreden. Er moet gezien de Arbo wetgeving wel voldoende hoogte onder de houten balken aanwezig zijn, en de kruipluiken moeten vrij toegankelijk zijn.

Lees verder

Individueel onderzoek

Een bouwtechnische keuring als individueel onderzoek (IO) richt zich op een deel van uw pand. Er wordt door onze onafhankelijke bouwkundige een uitgebreid en grondig onderzoek naar de bouwkundige staat (en op mogelijke gebreken hiervan) verricht. 

Lees verder

Hei inspectie - 0 meting

Een bouwtechnische keuring als hei-inspectie (HI) is het inspecteren van uw woning met rapportage, omdat bijvoorbeeld uw buren of een aannemer naast uw woning of erg kort in de omtrek gaat bouwen, en eventueel gaat heien. 

Lees verder

Kwaaitaal schade

De Kwaaitaal, Manta en Triovloer-vloeren waren in de jaren 1967 tot en met 1983 veel gebruikte vloersystemen in de woningbouw. Om aan de hoge bouwproductie van deze vloeren te kunnen voldoen werd in de Kwaaitaal en Manta fabrieken aan het beton Calciumchloride toegevoegd als verhardingsversneller. Het resultaat is een vloer die na veel jaren in het ergste geval haar draagkracht verliest en leidt tot hoge kosten voor het herstel van de bouwconstructie. 

Om eventuele schade te kunnen beoordelen kan een bouwtechnische keuring als Kwaaitaal onderzoek (KO) worden uitgevoerd door onze onafhankelijke bouwkundige. De vloer wordt uitgebreid en grondig onderzocht naar de bouwkundige staat en mogelijke gebreken op basis van de hiervoor geldende keuringsnorm: CUR 79.

De keuring wordt ter plaatse uitgevoerd op basis van een visuele inspectie, eventueel na overleg met gering demontagewerk. Deze keuring resulteert in een schriftelijke rapportage en geeft met de bijbehorende mondelinge toelichting een gedegen beeld van de bouwkundige en technische staat van het te onderzoeken probleem. Wij vinden het belangrijk dat de aanvrager van de keuring daarbij zelf aanwezig is.

 

 

Houtenvloerkeuring

Door ons bureau worden ook houten beganegrondvloer keuringen uitgevoerd, waarbij de kruipruimte door toetreding wordt betreden. Er moet gezien de Arbo wetgeving wel voldoende hoogte onder de houten balken aanwezig zijn, en de kruipluiken moeten vrij toegankelijk zijn.

Vaak zijn er meerdere vakken onder een vloer, welke dan alle toegankelijk moeten zijn. De keuring kan door een verkoper en door een aankoper worden opgedragen.

Bij deze schouwing wordt met name gelet op de aanwezigheid van houtrot; aantasting door schimmels en/of zwam en mechanische beschadigingen, en waar nodig worden de balkkoppen en of de vloerbalken zelf met een schroevendraaier aangeprikt om te voelen of het houtwerk nog voldoende hard is. Ook wordt genoteerd of de vloerbalken en/of de onderkant van het vloerhout met een houtveredeling is behandeld.

Indien de vloer aan de onderzijde is (na)geïsoleerd wordt gekeken of dat correct is uitgevoerd, aangezien het nog al eens voorkomt dat deze isolatie verkeerd zit, en de dampremmende laag aan de verkeerde kant zit, wat funest voor de vloer is. Tevens moeten er aan de buitenzijde van het pand vloerventilatieroosters aanwezig zijn voor de broodnodige (doorspui) ventilatie onder de vloer; ook hier wordt naar gekeken of dat correct is uitgevoerd.

De keuring wordt ter plaatse uitgevoerd op basis van een visuele inspectie, eventueel na overleg met gering demontagewerk. Deze keuring resulteert in een schriftelijke rapportage en geeft met de bijbehorende mondelinge toelichting een gedegen beeld van de bouwkundige en technische staat van deze houten vloer. Wij vinden het belangrijk dat de aanvrager van de keuring daarbij zelf aanwezig is.

Individueel onderzoek

Een bouwtechnische keuring als individueel onderzoek (IO) richt zich op een deel van uw pand. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Een onderzoek met rapportage van het scheefzakken van een serre of schuur
  • Onderzoek met rapportage naar betonrot bij bijvoorbeeld Kwaaitaal Manta of Trio vloeren
  • Houten begane grondvloer controles
  • Onderzoek met rapportage naar lekkages en/of vochtproblemen etcetera
  • Conflictrapportage

Er wordt door onze onafhankelijke bouwkundige een uitgebreid en grondig onderzoek naar de bouwkundige staat en op mogelijke gebreken hiervan verricht. Dit gebeurt ter plaatse op basis van een visuele inspectie, eventueel met ,in overleg met u, gering demontagewerk. Deze keuring resulteert in een schriftelijke rapportage en geeft met de bijbehorende mondelinge toelichting een gedegen beeld van de bouwkundige en technische staat van de onderzochte zaken. Wij vinden het belangrijk dat de aanvrager van de keuring daarbij zelf aanwezig is.

Specialistisch onderzoek (SO) zoals bijvoorbeeld funderings- grondonderzoek, asbestonderzoek of onderzoek naar houtinsecten, wordt niet uitgevoerd. Wel kan door de bouwkundige indien nodig worden aangegeven dat het verstandig is zo’n onderzoek te laten uitvoeren.

Inspectie - 0 meting

Een bouwtechnische keuring als hei-inspectie (HI) is het inspecteren van uw woning met rapportage, omdat bijvoorbeeld uw buren of een aannemer naast uw woning of erg kort in de omtrek gaat bouwen, en eventueel gaat heien. Door ons bureau worden dan alle aanwezige scheuren aan de buiten- en eventueel ook aan de binnenzijde van uw woning ingemeten omschreven en gefotografeerd. 

De gemaakte foto’s en het tekstdeel van het rapport worden geregistreerd en fungeren als bewijsstuk. Deze foto’s dienen als bewijsmateriaal dat een bepaalde scheur al aanwezig was of een kleinere afmeting had, en dus door de bouw groter is geworden. Het spreekt voor zich dat dit voor de aanvang van de bouw plaats moet vinden.