Uw partner voor bouwtechnische keuringen uit Zwijndrecht

Contact

BouwCheck uit Zwijndrecht is in staat om vrijwel elk type bouwtechnische keuring professioneel, accuraat en objectief voor u uit te voeren. We verzorgen verkoopkeuringen en diverse soorten aankoopkeuringen met een scherp oog en een heldere pen. Dit maakt onze rapporten goed leesbaar en begrijpelijk, ook als u geen bouwkundige kennis heeft.

Aankoopkeuring

De aankoopkeuring (AKK) van een te kopen huis is een bouwtechnische keuring die u als koper beschermt tegen schade door zogenoemde verborgen gebreken en/of defecten. De koper krijgt met dit keuringsrapport zekerheid over de bouwkundige en technische staat van het pand en kan het pand zo beter op zijn waarde beoordelen.

De verkoper mag volgens het Burgerlijk Wetboek niets meer verzwijgen en u heeft als koper de plicht voldoende navraag te doen en u uitgebreid te informeren om juridische problemen en kosten achteraf te voorkomen. Met onze aankoopkeuring voldoet u als koper voor een belangrijk deel aan uw wettelijke verplichting.

Onze bouwkundige onderzoekt de woning grondig naar de bouwkundige staat en op mogelijke gebreken hiervan. Dit gebeurt op basis van een visuele inspectie ter plekke op maximaal 180 essentiële punten (afhankelijk van de grootte van de woning). Deze keuring resulteert in een schriftelijke rapportage, die buiten de verkopende partij om tot stand komt. Deze geeft met de bijbehorende mondelinge toelichting een gedegen beeld van de staat van de woning.

Er wordt duidelijk aangegeven welke onderdelen van het huis in een ‘Zeer Goede’, ‘Goede’, ‘Voldoende’, ‘Matige’, ‘Onvoldoende’, ‘Slechte’ of ‘Zeer Slechte’ staat verkeren. Voor de onderdelen waarvoor onze bouwkundige herstelwerkzaamheden voorziet, worden in de kolommen ‘Direct’ of ‘Op termijn’ bedragen ingeschat.

‘Direct’ = zo spoedig mogelijk uitvoeren om (verdere) schade te voorkomen.
‘Op termijn’ = binnen 0 tot 5 jaar uitvoeren.

De genoteerde ingeschatte bedragen voor (functionele) herstelwerkzaamheden zijn gebaseerd op tarieven inclusief btw indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door derden. De kosten van verven/sausen en opnieuw behangen (incl. geringe krimpwerkingscheurtjes dichten) in de woning blijven buiten beschouwing.

Specialistisch onderzoek, zoals houtinsecten-, asbest-, funderings-, heipaal- en grondonderzoek, wordt niet uitgevoerd. Wel wordt door de bouwkundige van BouwCheck aangegeven of het verstandig is een dergelijk onderzoek uit te laten voeren.

Wij vinden het belangrijk dat u als aanvrager zelf aanwezig bent bij de keuring. Het spreekt voor zich dat u hiervoor vooraf toestemming vraagt aan de verkoper en eventueel ook aan de verkopende makelaar.

Vragen? Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Verkoopkeuring

De verkoopkeuring (VKK) is als bouwtechnische keuring vrijwel identiek aan een aankoopkeuring. In dit rapport worden over het algemeen echter zo min mogelijk (schade)bedragen opgenomen. In principe worden er alleen omschrijvingen van schades of adviezen met PM-posten opgenomen. Af en toe worden er twee rapporten gemaakt: één met prijzen en één zonder prijzen met alleen PM-posten.


U kunt de woning met een bouwtechnische keuring van een onafhankelijk bureau als BouwCheck vaak sneller verkopen. Bovendien hoeft uw toekomstige koper niet lang op een rapport te wachten. Daardoor hoeft u geen lange optietermijn af te geven.

Elke toekomstige koper kan en mag rechtstreeks met ons contact opnemen voor meer informatie over de verkoopkeuring.

Vragen? Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Cascokeuring

U kunt ook kiezen voor een cascokeuring (CK). dit is een beknopte versie van een aankoopkeuring waarbij geen binnenafwerkingen worden opgenomen en alleen de buitenkant wordt gekeurd. De basisprijs is hetzelfde als die van een aankoopkeuring.

Zaken die NIET in deze keuring worden meegenomen:

  • Wand- en plafondafwerkingen

  • Hang- en sluitwerk

  • Trappen

  • Badruimte

  • Toiletruimte

  • Keuken

  • Kasten

  • Binnenschilderwerk

  • Binnenkozijnen en -deuren

  • Isolatie

Meeloopkeuring

Een meeloopkeuring (MLK) is hetzelfde als een “gewone” aankoopkeuring, maar in dit geval wordt er geen rapport opgemaakt. U loopt mee en maakt van de opmerkingen van de bouwkundige zelf notities. De basisprijs is hetzelfde als die van een aankoopkeuring.

Vragen? Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Onderhoudsinspectie

Een onderhoudsinspectie (OI) is ook een bouwtechnische keuring die door BouwCheck kan worden uitgevoerd. Deze keuring is vergelijkbaar met een aankoopkeuring en heeft als doel een beeld te krijgen welke onderhoudspunten u op korte, maar ook op langere termijn te wachten staan.

Vragen? Neem contact op voor vrijblijvend advies.

NHG-keuring

De Nationale Hypotheek Garantie-keuring (NHG-keuring) is een bouwtechnische keuring volgens een speciaal NHG-formulier, ten behoeve van een NHG-hypotheek. Alleen het keuringsformulier van de NHG en de keuring van Vereniging Eigen Huis (VEH) worden voor deze hypotheekvorm geaccepteerd.

In het NHG-rapport staat precies omschreven welke onderdelen van het gebouw de bouwkundige moet onderzoeken. In principe is dit alleen de buitenzijde (schil) van het pand.

BouwCheck is officieel benoemd om deze keuring te mogen uitvoeren. Wij wijzen erop dat onze aankoopkeuring veel uitgebreider is dan het model van de NHG.

Vragen? Neem contact op voor vrijblijvend advies.