Bouwtechnische keuringen

Aankoopkeuring

Een Bouwtechnische Keuring als Aankoopkeuring (AKK) van een te kopen huis, beschermt u als koper tegen schade door zogenoemde verborgen gebreken en/of defecten aan het huis of de installaties daarvan. 

Lees meer

Verkoopkeuring

Een bouwtechnische keuring als Verkoopkeuring (VKK) is vrijwel identiek aan een aankoopkeuring hier worden echter over het algemeen zo min mogelijk (schade)bedragen opgenomen. In principe worden er alleen maar omschrijvingen van schades of adviezen met PM posten opgenomen.

Lees meer

Cascokeuring

Indien gewenst kunt u ook kiezen voor een Cascokeuring (CK). dit is een beknopte versie van een aankoopkeuring waarbij geen afwerkingen binnen worden opgenomen en alleen de buitenkant wordt gekeurd. De basisprijs is hetzelfde als die van een Aankoopkeuring.

Lees meer

Meeloopkeuring

Indien gewenst kunt u ook kiezen voor een Meeloopkeuring; (MLK) Deze keuring is hetzelfde als een aankoopkeuring maar er wordt geen rapport gemaakt. U loopt zelf mee en maakt van de opmerkingen van de bouwkundige zelf notities. De basisprijs is hetzelfde als die van een  Aankoopkeuring.

Lees meer

Onderhouds-inspectie

Een bouwtechnische Keuring als onderhoud inspectie (OI) kan BouwCheck ook voor u uitvoeren. Deze keuring is vergelijkbaar met een aankoopkeuring en heeft als doel een beeld te krijgen welke onderhouds punten u op korte maar ook op langere termijn te wachten staan. 
 

Lees meer

NHGkeuring

Een bouwtechnische keuring als Nationale Hypotheek Garantie keuring (NHG) is een bouw- technische keuring volgens een speciaal NHG formulier, ten behoeve van een speciale NHG hypotheek. Alleen het keuringsformulier van de NHG en de keuring van Vereniging Eigen Huis VEH worden voor deze hypotheekvorm geaccepteerd. 

Lees meer

Verkoopkeuring

Een bouwtechnische keuring als Verkoopkeuring (VKK) is vrijwel identiek aan een aankoopkeuring hier worden echter over het algemeen zo min mogelijk (schade)bedragen opgenomen. In principe worden er alleen maar omschrijvingen van schades of adviezen met PM posten opgenomen.

Af en toe worden er 2 rapporten gemaakt, 1 met prijzen ten behoeve van de verkopende makelaar en 1 zonder prijzen met alleen PM posten. U als verkoper kan de woning zo sneller verkopen door de beschikbaarheid van een bouwtechnische keuring uitgevoerd door ons als onafhankelijk bureau. 

Daarnaast hoeft uw toekomstige koper niet lang op een rapport te wachten. U hoeft daarmee geen lange optietermijn  af te geven. Elke toekomstige koper kan en mag met ons rechtstreeks contact opnemen voor meer informatie over de uitgebrachte verkoopkeuring.

Aankoopkeuring

Een Bouwtechnische Keuring als Aankoopkeuring (AKK) van een te kopen huis, beschermt u als koper tegen schade door zogenoemde verborgen gebreken en/of defecten aan het huis of de installaties daarvan. De verkoper mag volgens het Burgerlijk Wetboek niets meer verzwijgen en u als koper heeft de plicht om voldoende navraag te doen en u uitgebreid te informeren, om hiermee aanspraken met de nodige juridische problemen en kosten achteraf te voorkomen. Met een door ons bureau te verrichten aankoopkeuring voldoet u als koper voor een belangrijk deel aan de wettelijke verplichting. 

Door onze bouwkundige wordt de woning uitgebreid en grondig onderzocht naar de bouwkundige staat en op mogelijke gebreken hiervan. Dit gebeurt ter plaatse op basis van een visuele inspectie, op maximaal zo’n 180 essentiële punten, (afhankelijk van de grootte van de woning). Deze keuring resulteert in een schriftelijke rapportage, die buiten de verkopende partij om tot stand komt en geeft, met de bijbehorende mondelinge toelichting tijdens de keuring, een gedegen beeld van de bouwkundige en technische staat van de te kopen woning. Wij vinden  het belangrijk dat u als aanvrager van de keuring daarbij zelf aanwezig bent. Het spreekt voor zich dat u als toekomstige koper vooraf, voor deze door ons uit te voeren keuring, toestemming vraagt aan de verkoper en eventueel ook aan de verkopende makelaar.

Duidelijk wordt aangegeven welke onderdelen van het huis in een  ‘Zeer Goede’, ‘Goede’, ‘Voldoende’, ‘Matige’, ‘Onvoldoende’, ‘Slechte’ of ‘Zeer Slechte’ staat verkeren. Het spreekt voor zich dat deze aanduiding voor een aantal te keuren onderdelen ook leeftijdgevoelig is. Voor die onderdelen waarvoor onze bouwkundige herstelwerkzaamheden voorziet, worden in een kolom “Direct” of “Op termijn” bedragen ingeschat. 
Direct = zo spoedig mogelijk uitvoeren om (verdere) schade te voorkomen, en op termijn = binnen 0 tot 5 jaar uitvoeren. De kosten van verven/sausen en opnieuw behangen (incl. geringe krimp - werking scheurtjes dichten) in de woning blijven buiten beschouwing, omdat het “normaal” is dat een bestaande woning door de nieuwe eigenaar wordt geverfd en behangen. De door de bouwkundige genoteerde ingeschatte bedragen voor (functionele) herstelwerkzaamheden zijn gebaseerd op tarieven inclusief BTW, indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door professionals (derden). De koper krijgt met dit keuringsrapport zekerheid over de bouwkundige en technische staat van het pand en kan het pand zo beter op zijn waarde beoordelen. 

Specialistisch onderzoek zoals bijvoorbeeld naar houtinsecten-; asbest-; fundering-; heipaal-; grond-; onderzoek wordt niet uitgevoerd. Wel wordt er door de bouwkundige indien nodig aangegeven of het verstandig is zo’n onderzoek uit te laten voeren, voordat u besluit tot aankoop.

 

Cascokeuring

Indien gewenst kunt u ook kiezen voor een Cascokeuring (CK). dit is een beknopte versie van een  aankoopkeuring waarbij geen binnenafwerkingen worden opgenomen en alleen de buitenkant wordt gekeurd. De basisprijs is hetzelfde als die van een Aankoopkeuring.

Zaken die in deze keuring niet worden meegenomen:

  • Wand- en plafondafwerkingen
  • Hang- en sluitwerk
  • Trappen
  • Badruimte
  • Toiletruimte
  • Keuken
  • Kasten
  • Binnenschilderwerk
  • Binnenkozijnen en -deuren
  • Isolatie

Meeloopkeuring

Indien gewenst kunt u ook kiezen voor een Meeloopkeuring: (MLK) Deze keuring is hetzelfde als een aankoopkeuring maar er wordt dan geen rapport gemaakt. U loopt zelf mee en maakt van de opmerkingen van de bouwkundige zelf notities. De basisprijs is hetzelfde als die van een  Aankoopkeuring.

Onderhoudsinspectie

Een bouwtechnische Keuring als onderhoud inspectie (OI) kan ook door BouwCheck worden uitgevoerd. Deze keuring is vergelijkbaar met een aankoopkeuring en heeft als doel een beeld te krijgen welke onderhoudspunten u op korte maar ook op langere termijn te wachten staan. 

De ervaring leert ons dat dit vaak een stap is om te gaan verhuizen naar een andere of nieuwe woning.

NHGkeuring

Een bouwtechnische keuring als Nationale Hypotheek Garantie keuring (NHG) is een bouw technische keuring volgens een speciaal NHG formulier, ten behoeve van een speciale NHG hypotheek. Alleen het keuringsformulier van de NHG en de keuring van Vereniging Eigen Huis VEH worden voor deze hypotheekvorm geaccepteerd. 

In het NHG rapport staat precies staat omschreven welke onderdelen van het gebouw de bouwkundige moet onderzoeken. In principe is dit alleen de buitenzijde (de schil) van het pand. BouwCheck is officieel benoemd om deze keuring te mogen uitvoeren. Wij wijzen erop dat onze aankoopkeuring veel uitgebreider is dan het model van de NHG.